Галерия

Снимки с постигнатите резултати преди и след оперативни интервенции ще ви бъдат показани на предварителна консултация, спрямо съответната за вас процедура.